go to my site phim xxx

Cúng giỗ !

Cúng song đêm mơ bố về
Bố thích con cúng món quê cơ mà
Giỗ gì mà cúng xa hoa
Món nào cũng có nhưng mà bố chê
Bố thích cúng giống ở quê
Vợ chồng nấu nướng khỏi thuê làm gì
Bố về một lát bố đi
Bố dặn con chớ làm gì bất nhân
Làm gì cũng phải chuyên cần
Đừng nói phía trước mà mần phía sau
Làm sai thì phải bảo nhau
Đừng làm bậy bạ khổ đau cho người
Là người sống ở trên đời
Đừng vì danh lợi quên lời thánh nhân
Cậy tài bỏ đức ngu đần
Nếu con nghĩ thế họa gần lắm con
Nhân nào quả ấy vẫn còn
Luôn luôn chờ sẵn nếu con sai lầm
Mồ hôi tôi toát toàn thân
Tôi muốn chạy đến ôm chầm bố ơi

Bố dậy con suốt cả đời
Đến giờ bố vẫn chưa rời bỏ con
Con chưa sống được vuông tròn
Để bố vẫn phải lo buồn khổ thân
Nhìn bố đứng đó bần thần
Vì tôi bố chửa bình tâm về trời
Bố ơi bố về nghỉ ngơi
Con hứa con sẽ nghe lời bố thôi
Thấy bố đã biến đi rồi
Tự tôi ,tôi hứa ,nghe lời bố tôi. ..!!

7 Comments

  1. Thanh Đạm đã làm được nhiều điều cha dạy nhưng còn một điều chưa làm được làm cho cha phải về liên tục để dạy đấy đó là điều gì biết ko Thanh Đạm ?

  2. Thanh Đạm là đứa con không vâng lời nên cha luôn phải theo sát để nhắc nhở nè ! Nhớ vâng lời cha từ nay về sau nghe chửa ?

  3. Thâm thúy!

  4. Đạo làm con là phải biết ơn sinh thành . Dù ở cương vị nào giàu có đến đâu cũng phải nghe lời cha dặn ” Đùng vì danh lợi quên lời thánh nhân / Cậy tài bỏ đức ngu đần / Nếu con nghĩ vậy họa gần lắm con /Nhân nào quả ấy …nếu sai lầm …” chuẩn đấy Thanh Đạm

  5. nói trúng tim đen bác nên bác tính lớn tiếng lấn át hỉ

  6. Bùi Thanh Đạm March 20, 2018 at 1:48 am

    Lếu láo thật TC

  7. bức hình đẹp lắm bác : bác tôi của tương lai gần đây mà ( cô đơn lúc tuổi già )

Comments are closed.

www.phim-sex-hay.pro vanessa lane handjob.