Triệu chứng và nguyên nhân bệnh tinh dịch bất thường do nhiệt thương tinh thất và lao thương can thận