Thơ vui

Tự tình cuộc đời

Tôi với em không phải là người thân, Cũng chẳng phải là chung tình chăn gối, Mà sao cứ mỗi lần em thăm hỏi, Nước mắt dâng trào không khỏi thương đau. Tôi với em cách xa tận đâu đâu, Nhưng rất ...