Sinh nhật ba

Thư con viết cho ba nhân ngày sinh nhật

Chúc mừng sinh nhật lần Thứ 77 của Ba kính yêu! Thấm thoắt Ba của con đã kiên cường chiến đấu với thử thách của mình hơn 18 tháng nay trên giường bệnh. Mỗi lần thăm lại căn phòng cũ, con vẫn ...