Lương thực

Sữa và chế phẩm giàu protein

Loài người dùng sữa và chế phẩm làm thức ăn ở các hoàn cảnh khác nhau: Trước tiên là sữa mẹ, đó là thực phẩm tự nhiên cho đứa trẻ sau khi ra đời, sữa bò, sữa trâu, sữa dê, sữa cừu, sữa ...