Đời hoa đốm

Hoa đốm hư không

Có một thuở mình còn ngây thơ quá Chơi bài chòi bán, bán quán dưới vòm cây Nắng dâng hoa lung linh điệu cầm tay Rồi ôm chặt mắt môi cho thơm lá. Trời lên cơn mưa dầm rơi lả tả Em u hoài mình gá ...