Định nghĩa tuyến nội tiết

Định nghĩa tuyến nội tiết và Hormon

ĐỊNH NGHĨA TUYẾN NỘI TIẾT Khác với các tuyến ngoại tiết như tuyến nước bọt, tuyến tụy ngoại tiết, tuyến dạ dày…. là những tuyến có ống dẫn, chất bài tiết được đổ vào một cơ ...