Đàn ông thua trận

Vì sao thua Trận?

Buồn cho tất cả cánh đàn ông Miệng cứ quên quan thích pháo nồng Đến khi xáp trận rung chân cẳng Núi đồi leo tuột thở dốc không Bốn cẳng ba giò mong bỏ chạy Phái mạnh nghe sao thấy đắng lòng ...