Cúng giỗ

Cúng giỗ !

Cúng song đêm mơ bố về Bố thích con cúng món quê cơ mà Giỗ gì mà cúng xa hoa Món nào cũng có nhưng mà bố chê Bố thích cúng giống ở quê Vợ chồng nấu nướng khỏi thuê làm gì Bố về một lát bố ...